Badania profilaktyczne

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców
Gminy Babiak  od 50 roku życia.

 

Badania będą dotyczyć:

Profilaktyki  i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego)

oraz

Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (prostata)

W dniu 24.11.2017 r.  o godz. 10:00

w Sali GOK i BP w Babiaku

przeprowadzone zostanie  SPOTKANIE EDUKACYJNE

Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do przygotowania materiału do badań.

Natomiast

W dniu 04.12.2017 r.  o godz. 9:00 – 13:00

w GOK i BP w Babiaku ( po bibliotece )

przeprowadzone zostaną BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEK

 

Informacje dodatkowe:

  • na wszystkie badania należy zabrać ze sobą Dowód Osobisty
  • wyniki zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez pacjenta adres
  • zapisy przeprowadzane są przez Państwa Gminę