1

Badanie struktury gospodarstw rolnych.

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa 01.06-29.07.2016