Basketball Club

Na prośbę Basketball Club Sieraków publikujemy plakat z informacją przesłaną przez w/w Klub

Basketball Club Sieraków.