Będzie jaśniej i bezpieczniej…

 

Rok 2016 obfitował w zadania z zakresu modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego. Efektem starań Wójta Gminy Babiak Wojciecha Chojnowskiego oraz pracowników tut. Urzędu jest wymiana 107 opraw rtęciowych starego typu na oprawy energooszczędne w miejscowościach: Babiak, Brdów, Bogusławice, Dębno Królewskie, Zakrzewo i Kolonia od Babiaka. Koszt realizacji ww. przedsięwzięć w 100% poniosło Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w Kaliszu. Podobne starania będą również podejmowane w roku bieżącym. Ponadto w ramach funduszy sołeckich wymienionych zostało również 7 opraw w miejscowości Mchowo i 5 opraw w miejscowości Radoszewice.