Bezpłatne badania wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych.

BEZPŁATNE BADANIA WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH DOLNEGO PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ CHORÓB UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO

 

Urząd Gminy w Babiaku informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (krew utajona w kale) oraz chorób układu moczowo – płciowego (badanie prostaty PSA). W dniu 07.06.2016 r. o godz. 1240 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku (duża sala) przeprowadzone zostanie spotkanie edukacyjne, na którym rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do badań krwi utajonej w kale. Natomiast w dniu 20.06.2016 r. w godz. 900-1300 w GOKiBP (pomieszczenia byłej biblioteki – piwnica od strony SEZAMU) prowadzone będą badania PSA oraz odebrane zostaną probówki. W badaniach mogą uczestniczyć:

  • badanie PSA – mężczyźni powyżej 50 roku życia,
  • badanie krwi utajonej w kale – mężczyźni i kobiety powyżej 50 roku życia.

Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku (pok. 33) od pn.-pt. w godz. 730-1530  lub tel.: 632711071.