BEZPŁATNE DORADZTWO DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

logo sww2

BEZPŁATNE DORADZTWO DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2019, z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów.
W punktach doradztwa możliwe będzie uzyskanie informacji o warunkach i zasadach uzyskania pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Skorzystanie z doradztwa daje możliwość uzyskania 1 pkt. podczas oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trakcie ww. naborów.
UWAGA – w punktach doradztwa nie będą świadczone usługi pisania wniosków przez konsultantów.

Punkty doradztwa będą do Państwa dyspozycji według poniższego harmonogramu:
Gmina Babiak – informacji udziela Pan Radosław Bartczak
Urząd Gminy Babiak, pokój nr 14
05.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
08.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
12.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
19.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
22.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
26.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30

Gmina Koło – informacji udziela Pani Justyna Dopierała
Urząd Gminy Koło, pokój nr 214
11.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
12.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
18.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
19.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
25.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
26.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30

Gmina Krzymów – informacji udziela Pan Anna Miętkiewska
Urząd Gminy Krzymów, pokój nr 12
04.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
05.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
06.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
07.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
11.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30
12.02.2019, w godz. 15.30 – 17.30

Gmina Sompolno – informacji udziela Pani Justyna Zielińska
Urząd Miejski w Sompolnie, pokój nr 8
01.02.2019, w godz. 15.00 – 18.00
04.02.2019, w godz. 15.00 – 17.00
12.02.2019, w godz. 15.00 – 18.00
14.02.2019, w godz. 15.00 – 17.00
20.02.2019, w godz. 15.00 – 17.00

Gmina Wierzbinek – informacji udziela Pan Radosław Wietrzykowski
Urząd Gminy Wierzbinek, pokój nr 214
04.02.2019, w godz. 15.30 – 18.30
06.02.2019, w godz. 15.30 – 18.30
07.02.2019, w godz. 15.30 – 18.30
11.02.2019, w godz. 15.30 – 18.30