image_pdfimage_print

Informacja Gminnej Spółki Wodnej.

Na podstawie art. 174 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 poz.145) oraz §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

24 marca 2015 r. tj. wtorek o godzinie 1100 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Babiaku z następującym projektem porządku obrad: Więcej „Informacja Gminnej Spółki Wodnej.”