image_pdfimage_print

Wizyta Podsekretarza Stanu Bogdana Dombrowskiego – ministra administracji i cyfryzacji w Gminie Babiak.

W dniu 09.02.2015 r. Gmina Babiak gościła z wizytą Podsekretarza Stanu Bogdana Dombrowskiego – ministra administracji i cyfryzacji. Celem spotkania było omówienie efektów realizacji przez babiacki samorząd projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w ramach projektu 30 gospodarstw domowych i 6 jednostek podległych gminie (Zespół Szkół w Brdowie, Zespół Szkół w Bogusławicach, Szkoła Podstawowa w Babiaku, Gimnazjum w Babiaku,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku,  Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku) uzyskało dostęp do Internetu. Łącznie w ramach projektu zakupiono 169 zestawów komputerowych. Całkowity koszt projektu 878 553,06 złotych, dofinansowany w 100% w ramach POIG).

DSC_0012 Więcej „Wizyta Podsekretarza Stanu Bogdana Dombrowskiego – ministra administracji i cyfryzacji w Gminie Babiak.”

152 obchody bitwy pod Cieplinami

W dniu 08.02.2015 r. samorządowcy z Gminy Babiak (Wojciech Chojnowski – Wójt Gminy, Tomasz Szymański – Zastępca Wójta, Krystyna Bąk-Sekretarz Gminy, Radosław Bartczak – pracownik urzędu, Zbigniew Dopierała-radny) wzięli udział w obchodach 152 rocznicy bitwy pod Cieplinami. Organizatorem obchodów był proboszcz parafii Modzerowo – ks. Marek Kasiorkiewicz.

DSC_0014 Więcej „152 obchody bitwy pod Cieplinami”

Informacja dot. stypendium.

Wójt Gminy Babiak informuje, że wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Babiak można składać od 1 do 15 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Babiaku.

Druki wniosków można pobierać od 18 lutego 2015 r.
w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Kierownik GOPS w Babiaku

/-/ Krystyna Bilińska

Komunikat Komisarza Wyborczego

K O M U N I K A T

KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE

z dnia 28 stycznia 2015 r.

 

o miejscu czasie i terminie składania sprawozdań finansowych
komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komisarz Wyborczy w Koninie informuje, że zgodnie z art. 142 § 1 i art. 476 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.):

  • w dniu 16 lutego 2015 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci nie uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.,
  • w dniu 2 marca 2015 r. mija termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczyli w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r.

Sprawozdania finansowe należy złożyć w powyższych terminach w siedzibie Komisarza Wyborczego w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 7, w godzinach pracy Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w powyższych terminach Komisarzowi Wyborczemu w Koninie sprawozdania finansowego albo podaje w sprawozdaniu finansowym nieprawdziwe dane zgodnie z art. 509 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

                                                                     Komisarz Wyborczy

                                                                                                     w Koninie

                                                                                                 /-/ Karol Skocki