image_pdfimage_print

Projekt „PIERWSZY BIZNES”

Szanowni Państwo,

Z dniem 31 października 2013 r. rozpoczynamy rekrutację uczestników do Projektu pt. „PIERWSZY BIZNES”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Więcej „Projekt „PIERWSZY BIZNES””

„Świecisz, więc jesteś” – bądź bezpieczny na drodze

07 listopada w Szkołach Podstawowych w Babiaku, Bogusławicach i Brdowie przeprowadzona została trzecia już akcja wyposażania dzieci z klas pierwszych w elementy odblaskowe. W przyszłym roku staną się one już obowiązkowym wyposażeniem każdego pieszego poza obszarem zabudowanym. Dzięki uprzejmości Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie, odblaski przekazał dzieciom Pan Paweł Durkiewicz. Wspólnie z przedstawicielem babiackiego Posterunku Policji asp. Piotrem Stawickim przeprowadził wśród dzieci pogadankę na temat ich bezpieczeństwa na drodze. Więcej „„Świecisz, więc jesteś” – bądź bezpieczny na drodze”

Informacja od GOPS w Babiaku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku zwraca się z gorącym apelem do Sołtysów i mieszkańców Gminy Babiak z uprzejmą prośbą o zainteresowanie się sytuacja ludzi w starszym wieku, mieszkających samotnie, osób niepełnosprawnych i bezdomnych.

Ośrodek pozwala sobie prosić Państwa Sołtysów o podobne przedsięwzięcia tak by uwrażliwić społeczeństwo na sytuację osób najbardziej zagrożonych skutkami nadchodzącej zimy, a wraz z nią niskich temperatur.

Wiadomość o takich osobach prosimy kierować do siedziby GOPS w Babiaku przy ul. Poznańskiej 24 lub pod numerem telefonu (063) 27-11-744.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK (2014)

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok Więcej „OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK (2014)”

Żaba na start!

W wielkopolskich  i  lubuskich  gimnazjach  i  szkołach
podstawowych    właśnie ruszają, 21 już raz,  popularne konkursy:
„Złota  Żaba”  i  „Złota  Żabka”.  Zaproszone  szkoły  do  8  listopada
zgłaszają uczestników.

Pełna treść artykułu „Żaba na start!”

Złote gody

Złote Gody 2013 r.18 października 2013 r. w Urzędzie Gminy w Babiaku spotkały się pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie pięćdziesiąt i więcej lat. W tym roku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Bilińska wraz z Więcej „Złote gody”