Chrońmy ptaki zamieszkujące budynki!

Wiele gatunków ptaków, w tym gatunki chronione, żyją obok nas, w budynkach w których mieszkamy. Pozbawione naturalnych siedlisk przystosowały się do zmiennego otoczenia i zaczęły wykorzystywać budowle stworzone przez człowieka jako miejsca zakładania gniazd. Modernizacja budownictwa nie musi oznaczać niszczenia siedlisk i ostoi ptaków. Wystarczy zastosować się do kilku zaleceń, m.in.: nie prowadzić prac remontowych w okresie lęgowym ptaków lub jeżeli remont planowany jest na ten okres, należy wcześniej zabezpieczyć miejsca, tak aby ptaki nie zdążyły założyć tam gniazd, nie kratować otworów ani szczelin, jeżeli wewnątrz nich znajdują się ptaki. Pilnujmy, aby budynki w których mieszkamy były ocieplane z poszanowaniem prawa i życia ptaków.

Kliknij, aby zobaczyć więcej informacji na ten temat