DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2015

logo_ue_01

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że do końca zgłaszania atrakcji w ramach drugiej edycji ogólnopolskiej akcji: DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2015, które odbędą się w dniach 7 -10 maja br., zostało tylko 8 dni.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instytucja zaangażowana we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013, gorąco zachęca beneficjentów środków unijnych do aktywnego uczestnictwa w tym promocyjnym przedsięwzięciu, dzięki któremu zyskacie Państwo możliwość dodatkowej promocji projektów i staniecie się uczestnikami ogólnopolskiego wydarzenia organizowanego pod jednym, wspólnym szyldem.

Aby wziąć udział w II edycji akcji, wystarczy „otworzyć” swój projekt dla mieszkańców regionu przynajmniej na jeden dzień w okresie od 7 do 10 maja br.

Szczegóły akcji, formularz zgłoszeniowy oraz inne dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.dniotwarte.eu.

Celem Dni Otwartych Funduszy Europejskich jest promocja efektów wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce poprzez udostępnienie szerokiemu gronu zainteresowanych odbiorców projektów zrealizowanych przy udziale środków unijnych.

Przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy UE poprawiają jakość życia mieszkańców, zmieniają oblicze wielkopolskich miast, a szczególnie obszarów wiejskich. W związku z tym bardzo ważne jest, aby beneficjenci, którzy z sukcesem zrealizowali projekty dofinansowane ze środków unijnych, pokazali je szerokiemu gronu społeczeństwa.

Jest to tym bardziej istotne, że Wielkopolska jest jednym z liderów we wdrażaniu unijnych funduszy i może pokazać wiele interesujących projektów, które zyskały uznanie również na poziomie ogólnopolskim. A koniec okresu programowania to najlepszy czas, aby podsumować wdrażanie unijnych programów, pokazać ich efekty i pochwalić się dobrymi praktykami.

Koordynatorem Akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z różnymi instytucjami zajmującymi się funduszami unijnymi.

W ogólnopolskich mediach zostanie przeprowadzona promocja „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”, m. in. przy pomocy dedykowanego spotu zapraszającego mieszkańców Polski do udziału i do odwiedzenia strony internetowej, na której będzie można znaleźć niezbędne informacje o akcji i jej uczestnikach.

Jeśli mają Państwo pomysł na swój udział w Dniach Otwartych, a pojawią się pytania bądź wątpliwości, prosimy o kontakt.

Z poważaniem,
Joanna Waligóra,
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Szyperska 14
61-754 Poznań
tel.: 61-626 60 46
fax: 61-626 60 04
www.prow.umww.pl
www.ksow.pl