DOFINANSOWANIE BUDOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Informacja o przyznaniu Gminie Babiak dofinansowania na budowę instalacji fotowoltanicznych w kwocie 642.694,77 zł.