Dofinansowanie modernizacji kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Babiaku

Gmina Babiak otrzymała w roku 2023 dofinansowanie w wysokości 71.900,00 zł na remont kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Babiaku, co stanowi 50% planowanych kosztów przedsięwzięcia dofinansowywanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Planowane jest wykonanie remontu nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia wraz z piłkochwytami, a także wymiana oświetlenia obiektu na energooszczędne oświetlenie LED. Gmina Babiak znalazła się w gronie zaledwie 170 beneficjentów z całej Polski.