Dotacja na przebudowę pomnika powstańców w miejscowości Lucynowo.

logo ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.

Gmina Babiak podpisała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę o pomoc finansową  na przebudowę pomnika powstańców w Lucynowie. Konkurs dotyczył obiektów wpisanych do rejestru miejsc pamięci narodowej.  Samorząd może otrzymać dotację w wysokości 45.880 zł.   Prace rekonstrukcyjne mają potrwać do końca listopada 2017 r.