E-Doręczenia

Najważniejsze informacje dotyczące Projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych.
Projekt e-doręczeń obejmuje swoim zakresem 3 główne grupy podmiotów:
 1. Administrację publiczną (rządową, samorządową, w tym organy sprawiedliwości, ZUS, KRUS, NFZ),
 2. Obywateli,
 3. Przedsiębiorców (zarówno z CEIDG jak i z KRS).
Cel:
 1. Stworzenie systemu doręczeń elektronicznych dla obywateli i przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej.
 2. Przyspieszenie wymiany korespondencji pomiędzy administracją, przedsiębiorcami i obywatelami.
Główne założenia projektu dla administracji:
 1. Obowiązek korzystania z publicznej skrzynki i adresu do e-doręczeń (brak możliwości korzystania z komercyjnego adresu do e-doręczeń)
 2. Automatyczne utworzenie skrzynek i adresów do e-doręczeń.
 3. Obowiązek posiadania rozłożony w czasie (od 5 lipca 2022 r. do 2029 r.), począwszy od administracji rządowej, US, ZUS, NFZ, kończąc na sądach i prokuraturze.
 4. Obowiązek kontaktu formą elektroniczną jeśli druga strona posiada adres do e-doręczeń w relacji A2A i A2B.
 5. Dla obywateli korzystanie (założenie i rezygnacja) będzie zawsze fakultatywne.
 6. Publiczny adres i skrzynka do e-doręczeń są bezpłatne.
Terminy wejścia w życie e-Doręczeń:
 1. Ustawa weszła w życie 5.10.2021 r. Od tego dnia przedsiębiorcy i obywatele mogą założyć skrzynkę i adres do e-doręczeń – poprzez usługę online
 2. Aplikacja dla przedsiębiorców – od 5.07.2022 r.  Od tego dnia przedsiębiorcy mogą zakładać skrzynkę wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG (w tym zmianę wpisu).
 3. Obowiązek dla 1-szych podmiotów administracji – od 5.07.2022 r. Od tego dnia pierwsze urzędy będą miały obowiązek posiadać adres e-doręczeń.
 4. Obowiązek dla przedsiębiorców z CEIDG – rozłożony w czasie aż do 2026 r., pierwsza grupa tj. osoby zakładające działalność w CEIDG od 1.02.2023 r. będzie miała obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń
Gdzie szukać dodatkowych informacji/pomocy?
 • gov.pl
 • Infolinia na gov.pl
 • Biznes.gov.pl
 • Centrum Pomocy na Biznes.gov.pl