E-zmiany w ZUS-ie od 2018 r.

 

2018 r. to rok e-zmian w ZUS-ie. Już 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie e-składka. Zamiast kilku wpłat na różne rachunki bankowe, przedsiębiorca wykona jeden zwykły przelew. Natomiast od 1 lipca 2018 r. e-zwolnienia ostatecznie zastąpią papierowe druki.

 Banner informacyjny eskładkaOd 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy, które ułatwią przedsiębiorcom opłacanie składek. Przedsiębiorca opłaci jednym przelewem, na jeden rachunek składkowy, składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne i fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych).

W 2018 r.  osoba prowadząca firmę wypełni tylko jeden zwykły przelew, zamiast trzech albo czterech. W przelewie nie będzie podawać dodatkowych informacji, m.in.: NIP, numeru REGON czy PESEL. Uniknie więc błędów, jakie może popełnić obecnie.

ZUS rozesłał do płatników składek informacją o nowym indywidualnym numerze składkowym. Przedsiębiorcy, którzy chcą sprawdzić poprawność swojego rachunku, mogą to zrobić w każdej jednostce ZUS lub przez Centrum Obsługi Telefonicznej. Dodatkowo, pod adresem internetowym www.eskladka.pl działa wyszukiwarka numerów rachunków składkowych.

Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarz wystawi tylko elektroniczne zwolnienie lekarskie. Obecnie lekarze mogą wystawiać zarówno papierowe jak i elektroniczne zwolnienia.

 Banner informacyjny elektroniczne zwolnienia lekarskie.Od początku 2016 r. pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Natomiast od 1 lipca 2018 r. będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

E-zwolnienie to ułatwienie dla lekarzy. Wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz ma bowiem dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków jego rodziny. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne są automatycznie uzupełnione przez system. Wystawione przez lekarza e-ZLA jest przekazane do ZUS automatycznie. Lekarz nie musi dostarczać zwolnień do ZUS oraz przechowywać drugiej kopii. Nie ma też potrzeby pobierania w placówkach ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA.

E-zwolnienie to również korzyści dla pracodawców. Jeśli pracodawca ma bezpłatny profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu pracownikowi e-ZLA, a także samo zwolnienie. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę zwolnienia swojego pracownika.

 

E-zwolnienie to przede wszystkim wygoda dla pacjenta. Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA nie musi w  terminie  siedmiu dni dostarczyć zwolnienia do pracodawcy. Nie dotyczą go  w związku z tym  ewentualne konsekwencje obniżenia zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Konieczne jest  natomiast przesłanie wniosku, m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia), czy pracowników, którym ZUS, a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe. Ubezpieczony może to zrobić korzystając ze swojego profilu na PUE. Wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, np. poprzez ZUS Z-3.

 

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce