Elektroniczne faktury.

Gmina Babiak uruchomiła możliwość wystawiania faktur elektronicznych. Osoby, które chciałyby otrzymywać takie faktury powinny wypełnić i przesłać lub dostarczyć podpisane  oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Gminę Babiak.
W każdej chwili można zmienić adres email, na który ma być wysyłana faktura elektroniczna wysyłając lub dostarczając wypełnione i podpisane oświadczenie o zmianie adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego do odbierania faktur w formie elektronicznej przesłanych przez Gminę Babiak lub zrezygnować z faktur w formie elektronicznej przesyłając lub dostarczając wypełnione i podpisane oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Gminę Babiak.    

Oświadczenia można przesłać lub dostarczyć w następujący sposób:

  1. Wypełniony formularz zeskanować lub w formie zdjęcia przesłać na adres faktury@babiak.org.pl z adresu wskazanego w oświadczeniu jako adres, na który maja być wysyłane faktury elektroniczne.
  2. Wypełnić oświadczenie na komputerze, podpisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i przesłać przez formularz ogólny na skrzynkę EPUAP
  3. Przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie pocztą tradycyjną na adres Urzędu, tj.: Urząd Gminy w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.
  4. Dostarczyć osobiście podpisane oświadczenie.

Zarządzenie Wójta Gminy Babiak dotyczące przesyłania faktur elektronicznych.