Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

logo Elegtroniczne Zwolnienia Lekarskie

Od 1 lipca 2018 roku obowiązywać będą elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Ich wystawienie będzie znacznie szybsze, niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Dzięki specjalnej aplikacji lekarz uzyska dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny – jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Po wpisaniu numeru PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system.

Mniej obowiązków dla pacjentów

Po wystawieniu e-ZLA przez lekarza będzie ono elektronicznie dostarczone pracodawcy i do ZUS. Nie będzie więc konieczności podczas choroby, czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać się do pracodawcy, czy jednostki ZUS.

E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS. W przypadku uzyskania e-ZLA nie będzie zagrożenia przekroczenia terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia, nie będzie więc zagrożenia obniżenia zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu.

Korzyści dla pracodawców

Pracodawca, który posiada profil na PUE (Platforma Usług Elektronicznych) natychmiast otrzyma nie tylko wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA, ale również otrzyma samo zwolnienie. Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia.

Więcej informacji na temat e-ZLA na stronie www.zus.pl

Jeszcze tylko do 30 czerwca 2018 roku lekarze będą mogli wystawiać chorym zwolnienia na papierowych drukach. Od lipca wszystkie zwolnienia lekarskie będą przesyłane wyłącznie przez internet. ZUS zachęca lekarzy, aby nie czekali do 30 czerwca 2018 r. i już dziś skorzystali ze szkoleń organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przygotowali się do tej zmiany.

Terminy zaplanowanych szkoleń są dostępne na stronie www.zus.pl w zakładce „Wydarzenia i szkolenia”.

Podczas szkoleń pracownik ZUS wyjaśni, jak wystawiać elektroniczne zwolnienia i w jaki sposób można je podpisywać. Omówi również nowy rodzaj podpisu elektronicznego, który ZUS bezpłatnie udostępnił lekarzom.