Fundusz rozwoju przewozów autobusowych.

Na plakacie umieszczone są u góry flaga Polski oraz Godło, oraz na szarym tle następujacy tekst: Gmina Babiak realizuje w 2022 roku zadanie, które zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nazwa projektu: "Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Babiak w roku 2022". Kwota dofinansowania ze środków Funduszu: 148.920,00 zł (umowa dotacyjna nr 1.1/22 z dn. 07.02.2022 r.) Całkowita wartość projektu: 177.229,08 zł. Cele projektu: organizacja, zarządzanie i planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej 8 linii w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Babiak.