Grant PPGR

Szanowni Państwo, Beneficjenci programu „Granty PPGR”, uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia do Urzędu Gminy w Babiaku poniższego oświadczenia w ramach procedury monitorowania jego efektów. Prosimy o jego dostarczenie do końca maja 2024 r.

Rodzicom i uczniom, którzy otrzymali komputery z programu Granty PPGR – przypominamy o konieczności złożenia w Urzędzie Gminy okresowego oświadczenia w terminie do 31 maja, na jeden z poniższych sposobów:

  1. osobiście – w Sekretariacie Urzędu (pok. 33);
  2. wysłać pocztą/kurierem na adres: Urząd Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak;
  3. załączony plik wypełnić i podpisać podpisem zaufanym, a następnie wysłać na adres e-mail: ug@babiak.org.pl

Na każdy otrzymany komputer składamy jedno oświadczenie. Wzór oświadczenia znajdziecie Państwo poniżej.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z UG, tel. 63 27 11 071, wew. 133, pok. 21

Oświadczenie PPGR – pdf

Granty PPGR logo niebieskie tło