Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2018 rok.

Uprzejmie informujemy, ze na naszej stronie znajduje się harmonogram wywozu odpadów komunalnych na pierwsze półrocze 2018 roku.

Informujemy również , że harmonogramy będą rozsyłane do Państwa za pośrednictwem poczty.