Harmorogram dyżurów radnych Rady Gminy Bbabiak.

Radni mają dyżury  w  poniedziałki w godz. 13:00 –  14:00 w pokój nr 20 w Urzędzie Gminy w Babiaku.

Harmonogram:

Lp.                   Nazwisko i  imię                                   Data


1.        Albin Roman                                              23.06.2014 r.
2.        Dopierała Zbigniew  Andrzej                      30.06.2014 r.
3.        Idczak Zenon Stanisław                             07.07.2014 r.
4.        Kruszyna  Zygmunt                                   14.07.2014 r.
5.        Krygier Henryk Antoni                                21.07.2014 r.
6.        Kwiatkowski Józef                                     28.07.2014 r.
7.        Radowska Wanda                                     04.08.2014 r.
8 .       Simiński Szymon                                      11.08.2014 r.
9.        Świętoń Bogdan                                        18.08.2014 r.
10.      Witkowska Jadwiga                                   25.08.2014 r.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski