I sesja po wyborach samorządowych

Na dzień 1 grudnia 2014 r. Komisarz Wyborczy w Koninie zwołał pierwszą sesję nowowybranej Rady Gminy Babiak. Głównym punktem obrad było złożenie ślubowania przez wójta i radnych, wręczenie im zaświadczeń o wyborze oraz obsadzenie funkcji w radzie i w komisjach. Wcześniej przewodnicząca gminnej komisji wyborczej Barbara Rakowska przedstawiła statystykę wyborczą w formie prezentacji multimedialnej. Ważnym punktem posiedzenia był wybór Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępców oraz składów komisji stałych. W wyniku głosowania funkcje te przypadły następującym radnym: Ireneusz Wiśniewski został Przewodniczącym Rady Gminy Babiak, a Paweł Drapiński i Andrzej Rosiński jego zastępcami. W komisji gospodarczej będą pracowali wszyscy radni, a w komisji rewizyjnej następujący radni: Wanda Radowska,  Józef Kwiatkowski, Bogdan Świętoń, Marek Kompanowski, Roman Szafrański. Po ukonstytuowaniu się nowej rady, wójt Wojciech Chojnowski zaprezentował radnym bilans otwarcia tej kadencji. Włodarz przedstawił obecną  sytuację gospodarczą i finansową Gminy Babiak oraz pokrótce naświetlił przyszłe priorytety dla naszego samorządu. O szczegółach finansowych mówiła w swoim wystąpieniu skarbnik Elżbieta Zielińska. Na zakończenie  z ust gospodarza gminy padła deklaracja ścisłej współpracy z Radą Gminy w celu utrzymania dotychczasowego poziomu rozwoju.  Ostatnie wybory nie zmieniły znacząco składu organu decyzyjnego i wykonawczego w Gminie Babiak. Uprawnionych do głosowania było 6501 mieszkańców. Do urn przyszło 54,53% wyborców.  O stanowisko wójta ubiegał się dotychczasowy wójt reprezentujący Towarzystwo Samorządowe – Wojciech Chojnowski i kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego – Henryk Krygier. Przewagę wyborców uzyskał obecny włodarz osiągając 52,5% głosów (1835 skreśleń). Do rady startowało 46 kandydatów zgłoszonych przez 6 komitetów. Tegoroczne wybory samorządowe odbywały się według nowego podziału okręgów na jednomandatowe. I tak w 15 okręgach wybrano następujących radnych: Drapiński Paweł (okręg nr 1),Witkowska Jadwiga (okręg nr 2), Kompanowski Marek (okręg nr 3), Rosiński Andrzej (okręg nr 4), Simiński Szymon (okręg nr 5), Albin Roman (okręg nr 6), Idczak Zenon (okręg nr 7), Świętoń Bogdan (okręg nr 8), Wiśniewski Dariusz (okręg nr 9),  Wiśniewski Ireneusz (okręg nr 10), Szafrański Roman (okręg nr 11), Kwiatkowski Józef (okręg nr 12), Dopierała Zbigniew (okręg nr 13), Krygier Henryk (okręg nr 14), Radowska Wanda (okręg nr 15). Mimo ogólnopolskiej awarii systemu informatycznego, gminna komisja wyborcza ustaliła wyniki dwa dni po zakończeniu głosowania.