I Sesja Rady Gminy Babiak kadencji 2024-2029

Informujemy, że I Sesja Rady Gminy Babiak w kadencji 2024 – 2029 odbędzie się w dniu 7 maja 2024 r. tj. wtorek o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy Babiak.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Babiak.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Babiak.
6. Stwierdzenie quorum.
7. Wybór Przewodniczącego Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
8. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
9. Uchwalenie porządku obrad.
10. Wybór V-ce Przewodniczących Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
11. Ustalenie składu osobowego oraz przedmiotu działania stałej komisji Rady Gminy Babiak – Komisji Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy:
a) wybór Przewodniczącego
12.  Powołanie Komisji Rewizyjnej:
a) wybór składu osobowego komisji,
b) wybór Przewodniczącego.
13. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
a) wybór składu osobowego komisji,
b) wybór Przewodniczącego.
14. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy Babiak.

Link do transmisji wideo będzie udostępniony w późniejszym terminie.