Informacja

Urząd Stanu Cywilnego w B a b i a k u informuje, że w 2015 roku zamierza zorganizować uroczystość „Złotego Jubileuszu” pożycia małżeńskiego dla osób zamieszkałych w gminie Babiak, które zawarły związek małżeński w 1965 roku i  trwają w jednym związku małżeńskim do chwili obecnej.

W związku z tym osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, a zawarły małżeństwo w urzędach stanu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego w Babiaku, i są zainteresowane nadaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,  prosi się o zgłoszenie powyższego w Urzędzie Gminy w Babiaku, pokój nr 19   – w terminie do dnia   30 stycznia 2015 roku.