Informacja ARiMR

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję i proszę o wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz powiadomienie sołtysów z prośbą o kurendę następującej informacji

W związku z upływającym 16 maja terminem podstawowym składania wniosków obszarowych

Biuro Powiatowe ARiMR w Kole

będzie  otwarte

w dniach  9 do 13 maja  oraz 16 maja  w  godz.6.00 -22.00

w sobotę 14 maja w godz. 6.00-14.00