Informacja dla kontrahentów i dostawców.

Szanowni Dostawcy,
Partnerzy Biznesowi!

 W związku z nowelizacją przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w zakresie wprowadzenia od 1 listopada 2019 roku obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności, pragniemy poinformować, iż Gmina Babiak podjęła decyzję o realizacji od tego dnia wszystkich zobowiązań wobec swoich Dostawców z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności staje się metodą płatności powszechnie wykorzystywaną w obrocie krajowym, nie tylko w stosunku do towarów i usług wskazanych w Załączniku nr 15 tejże Ustawy, lecz również w przypadku wielu towarów i usług spoza Załącznika. Dlatego też, Gmina Babiak dostosowuje metodę płatności swoich zobowiązań do zmieniających się praktyk i warunków rynkowych, wypełniając jednocześnie w ten sposób zobowiązania, jakie nałożą na przedsiębiorców znowelizowane przepisy Ustawy.

 Jesteśmy głęboko przekonani, iż niniejsza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań z Waszej strony proszę o kierowanie ich drogą elektroniczną na adres: ks-VAT@babiak.org.pl