Informacja dla mieszkańców.

Informacja

W związku ze zmianami organizacyjnym Urząd Gminy w Babiaku informuje, że sprawy związane z umowami na dostarczanie wody i odprowadzanie nieczystości ciekłych oraz rozliczeniami w tym zakresie zostały przeniesione do budynku Urzędu Gminy w Babiaku przy ul Poznańskiej 24, tel. 632711037. Jednocześnie informuje, że płatności za wodę oraz płatności za odprowadzanie nieczystości ciekłych można załatwić w kasie urzędu gminy przy ul. Plac Wolności 5 posiadając fakturę lub stan licznika.

 

Sekretarz Gminy

(-) Krystyna Bąk