Informacja dla mieszkańców.

W związku z planowaną realizacją projektu OZE odbędą się spotkania dotyczące możliwości sfinansowania instalacji OZE ze środków unijnych, na których prezentowane będą tematy :

a) Przekazanie szczegółowych informacji o możliwościach skorzystania z dotacji w ramach Programu;
b) Zaprezentowanie informacji o korzyściach, jakie można uzyskać z zainstalowania instalacji OZE;
c) Omówienie mechanizmu finansowego, korzyści i procedur Programu;
d) Edukacja ekologiczna w zakresie OZE.
Terminy spotkań:
16.03.2023 r. 17:00 – 19:00 – Świetlica Wiejska w Bogusławicach
16.03.2023 r. 19:00 – 21:00 – Świetlica OSP w Brdowie
22.03.2023 r. 17:00 – 19:00 – Świetlica OSP w Dębnie Królewskim
22.03.2023 r. 19:00 – 21:00 – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku
Zapraszamy.