Informacja dla mieszkańców miejscowości Stefanowo.

Zgodnie § 5 uchwały nr XXIV/224/17 Rady Gminy Babiak z dnia 02.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyłączenia miejscowości Stefanowo z sołectwa Żurawieniec i włączenia jej do sołectwa Babiak, włączenia miejscowości Stefanowo do miejscowości Babiak oraz libacji nazwy miejscowości Stefanowo.
Wójt Gminy Babiak zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji dotyczących:
  • wyłączenia miejscowości Stefanowo z sołectwa Żurawieniec i włączenia jej sołectwa Babiak
  • włączenia miejscowości Stefanowo do miejscowości Babiak,
  • likwidacji nazwy miejscowości Stefanowo.
Termin konsultacji: 21 czerwiec 2017 r. – 5 lipca 2017 r.
Formularz ANKIETY należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać go na adres Urzędu Gminy w Babiaku w powyższym terminie.
Uprawnionymi do uczestniczenia w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Stefanowo.
Formularz ANKIETY zamieszczony jest na BIP Urzędu Gminy Babiak.