Informacja dla rolników.

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

  • od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 29 lutego 2016 r.

Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:

  • faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2016 r. zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1/1 oleju (Dz.U. z 2015 r. poz. 2042). Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 r. wyniesie 86,00 zł.

Wniosek do pobrania.