Informacja dotyczą taryf za wodę o odprowadzanie ścieków.

Urząd Gminy w Babiaku – Referat Spraw Komunalnych informuje, iż zgodnie z Uchwałą: RADY GMINY BABIAK nr XXXVII/286/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Babiak przedłuża się termin obowiązywania taryf na okres jednego roku. Oznacza to, iż od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. opłaty za wodę i ścieki pozostaną na dotychczas obowiązującym poziomie.

Taryfy.