Informacja dotycząca oznakowania posesji.

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że obowiązują nowe przepisy dotyczące oznakowania posesji tablicami porządkowymi.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu (na ścianie frontowej budynku, ogrodzeniu)  tablicy porządkowej, na której oprócz numeru porządkowego, musi zostać zamieszczona również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazw ulic, nazwa miejscowości.

Właściwe oznaczenie nieruchomości służy interesom mieszkańców albowiem przyśpieszają działanie służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji). Każda minuta stracona przez służby ratownicze może oznaczać większy uszczerbek w Waszym zdrowiu i dobytku.

Zgodnie z art. 64. § 1. Kodeksu Wykroczeń: Kto, będąc właścicielem, administratorem, użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych.