Informacja GOPS w Babiaku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku informuje, że w dniach:

– 12.08.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

– 19.08.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

– 26.08.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbędą się spotkania z psychologiem, gdzie będzie można uzyskać pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Dyżury psychologa będą się odbywać 3 razy w miesiącu po 3 godziny. Kolejne terminy spotkań ustalane będą co miesiąc. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

 

Kierownik GOPS w Babiaku

/-/ Krystyna Bilińska