1

Informacja GUS.

http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/uczestnictwo-mieszkancow-polski-rezydentow-w-podrozach-0-/