Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku z trwającą pandemią i zapotrzebowaniem na rehabilitację leczniczą kierowaną do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, uruchamia nowy profil rehabilitacji w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.
Rehabilitacja kierowana jest szczególnie do rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy będą mieli wskazania medyczne do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19, spełniających warunki do skierowania na rehabilitację leczniczą.
Turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie w trybie stacjonarnym i całodobowym w czasie 21 dni. Rolnik będzie mógł skorzystać z zagwarantowanych nieodpłatnie zabiegów leczniczych zgodnych z profilem skierowania, całodobowego wyżywienia oraz noclegów.
Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi wniosek o skierowanie na rehabilitację, wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.
Rehabilitacja powinna być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.
Warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.
Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce terenowej KRUS oraz pod adresem: https://www.krus.gov.pl/…/rehabilitacja-lecznicza-dla…/