1

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie dotycząca zgłoszeń kandydatów do komisji obwodowych.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w celu powołania w gminie Babiak obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz
Wyborczy w Koninie informuje, co następuje:

§
1

Pełnomocnicy wyborczy komitetów
wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018
r. do godz. 15,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku do niżej wymienionych
komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

– Nr 1,  w liczbie 3

– Nr 2, w liczbie  3

– Nr 3, w liczbie  3

– Nr 4, w liczbie  4

– Nr 5, w liczbie  4

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

– Nr 1, w liczbie 3

– Nr 2, w liczbie 3

– Nr 3, w liczbie 3

– Nr 4, w liczbie 3

– Nr 5, w liczbie 4.

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych
pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1,
członków komisji wyłoni losowanie,     o
którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września  2018 r. o godz. 13,00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Babiaku .

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych
nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

Michał Jankowski