Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wybór instruktorów do realizacji szkoleń.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Gmina Babiak informuje, że w dokonanym rozeznaniu rynku na wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” wpłynęła w wymaganym czasie 1 oferta:

– LeoSolutions Krzysztof Renkas, Brdów, ul. Cmentarna 5a, 62-620 Babiak. Wartość oferty: 50.400,00 zł brutto. Oferta spełnia wymogi formalne, oferent dysponuje kadrą do przeprowadzenia szkoleń i zaoferował cenę, która mieści się w planie finansowym projektu.

Umowa zostanie podpisana z tym wykonawcą.

Tekst ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.