Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zakup wyposażenia osp