Informacja o zmianie siedziby SPP oddział w Koninie.

Zarząd Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (SPP) Oddział w Koninie zawiadamia, że z dniem 31 grudnia 2014 roku kończy swą działalność statutową i przekazuje dotychczasowe obowiązki  w służbie poszkodowanym  z dniem 1 stycznia 2015 roku Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Poznaniu z siedzibą przy Alejach Niepodległości nr 16/18, nr telefonu 62 854-15-28.

Członkowie Stowarzyszenia i sympatycy w potrzebach informacyjnych mogą kontaktować się od Nowego Roku 2015 pod wyżej wymienionym adresem.

Prezes Oddziału Terenowego
w Koninie

Jerzy Majewski