Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Opis: iwvPowiatowy Lekarz Weterynarii w Kole oraz Komendant Powiatowy Policji w Kole informuje, że od dnia 01 kwietnia 2015r. w ramach wzmożenia nadzoru nad warunkami utrzymywania psów oraz przestrzeganiem przez właścicieli psów obowiązków wynikających z faktu posiadania psa, przeprowadzane zostaną przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole oraz Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole wspólne kontrole, podczas których zwrócona zostanie szczególna uwaga na:
wypełnienie obowiązku właściciela psa polegającego na zabezpieczeniu posesji, na której przebywa zwierzę, w taki sposób aby uniemożliwić zwierzęciu stworzenie zagrożenia dla osób przebywających poza posesją właściciela psa – np. na terenie drogi, sąsiedniej posesji czy w pobliżu miejsc użyteczności publicznej typu szkoły, przedszkola czy place zabaw – niedopełnienie którego to obowiązku skutkować będzie nałożeniem kary grzywny do 250,00zł albo karą nagany na podstawie art. 77 ustawy z dnia 20 maja 197 lr. Kodeksu Wykroczeń (Dz. U. z 2013r. poz. 482).
wypełnienie obowiązku właściciela psa polegającego na zaszczepieniu zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, którego niedopełnienie skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na drodze mandatu karnego w wysokości do 500,00 zł na podstawie art. 85 ust. la ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342, ze zm.)

www.piwkolo.net