Informacja RZP – Wielkopolski Północnej

Plakat z teksetm: UWAGA WIELKOPOLSCY PSZCZELARZE „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich” POZWALA NA UZYSKANIE CIASTA DLA PSZCZÓŁ finansowanego przez: Zainteresowanych prosimy zgłaszać się do 22.06.2024 r. w REGIONALNYM ZWIĄZKU PSZCZELARZY WIELKOPOLSKI PÓŁNOCNEJ w CHODZIEŻY tel. 67 282 97 32, REGIONALNYM ZWIĄZKU PSZCZELARZY WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ IM. PROF. TEOFILA CIESIELSKIEGO w KALISZU tel. 62 757 44 85, REGIONALNYM ZWIĄZKU PSZCZELARZY w KONINIE tel. 63 242 49 05, REJONOWYM ZWIĄZKU PSZCZELARZY w LESZNIE tel. 65 520 97 40, WOJEWÓDZKIM ZWIĄZKU PSZCZELARZY w POZNANIU tel. 61 848 37 98.