Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Informuję, że w oparciu o uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2324/2012 z 9 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, istnieje możliwość dofinansowywania przez Województwo Wielkopolskie budowy zbiorników wodnych o powierzchni od 0,5 ha do 2,0 ha w kwocie 60.000 zł/ha oraz ich renowacji w kwocie 30.000 zł/ha.
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Informacja przesłana przez UMWW w Poznaniu