Informacja Urzędu Skarbowego w Kole.

„DZIEŃ OTWARTY W URZĘDZIE SKARBOWYM W KOLE”
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kole zaprasza w dniu 1 kwietnia 2017 (sobota) w
godzinach od 900 do 1300 na „Dzień otwarty”.
Odwiedzając urząd w dniu 01.04.2017r. podatnik będzie mógł:
– złożyć zeznanie podatkowe za 2016 rok,
– pobrać druki,
– uzyskać informacje jak korzystać z ulg i odliczeń,
– skorzystać ze stanowiska komputerowego i samodzielnie wysłać PIT przez internet.

Urząd Skarbowy w Kole