Informacja USC.

Urząd Stanu Cywilnego w B a b i a k u  informuje, że w 2014 roku zamierza zorganizować uroczystość „Złotego Jubileuszu” pożycia małżeńskiego dla osób zamieszkałych w gminie Babiak, które  zawarły związek małżeński
w 1964 roku  i   trwają w jednym związku małżeńskim do chwili obecnej.

W związku z tym osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat,
a zawarły małżeństwo w urzędach stanu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego w Babiaku, i są  zainteresowane  nadaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,   prosi  się  o zgłoszenie  powyższego w  Urzędzie Gminy w Babiaku, pokój nr 19   –  w terminie do dnia  28 lutego 2014 roku.