Informacja WKU w Koninie.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie

Informujemy, że planowane jest uruchomienie procesu powoływania do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy w korpusie
podoficerów i oficerów
w niżej wymienionych jednostkach WOT:

  • 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku;
  • 25 batalion Obrony Terytorialnej w Białymstoku;
  • 5 batalion Obrony Terytorialnej w Siedlcach;
  • 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w Lublinie;
  • 23 batalion Obrony Terytorialnej w Lublinie;
  • 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie;
  • 24 batalion Obrony Terytorialnej w w Rzeszowie.

Kandydat wyrażający akces pełnienia zawodowej służby wojskowej w w/w jednostkach proszony jest o przesłanie do macierzystej WKU ( ul. Hurtowa 1, 62-510 KONIN) życiorysu oraz „Deklaracji zamiaru pełnienia zawodowej służby wojskowej w WOT”.

Informujemy, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą kandydatury osób w wieku do 45 lat, po przejściu wstępnej kwalifikacji przeprowadzonej przez DG RSZ.

http://konin.wku.wp.mil.pl/pl/13673.html

Źródło: WKU w Koninie.