Informacja z biura ARiMR w Kole

Zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 2017 oraz wypełnianie  wniosków o przyznanie tychże płatności w roku bieżącym.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się  o godz.10  w dniu 21 marca 2017 w Sali konferencyjnej  nr 102 Starostwa Powiatowego w Kole, przy ul. Sienkiewicza 21/23

Grzegorz Galiński

Kierownik Biura ARiMR w Kole