Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Spotkanie w GOK i BP w Babiaku z pracownikami ZUS dot. między innymi 500+, świadczeń przedemerytalnych, Rodzicielskich Świadczeń Uzupełniających, rent, emerytur, Platformy PUE i eAkta.