Informacje dla mieszkańców.

Urząd Gminy w Babiaku informuje iż od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Nowe stawki: TUTAJ

Nowe harmonogramy wywozów odpadów komunalnych znajdą Państwo: TUTAJ