Inwentaryzacja studni gospodarskich na terenie gminy Babiak

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że w ramach realizacji „Projektu geologicznego złoża węgla brunatnego Dęby Szlacheckie” wykonanego na zlecenie PAK Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” S.A. w Kleczewie wykonywana jest na terenie gminy Babiak inwentaryzacja studni gospodarskich (kręgowych) i pomiarów głębokości położenia zwierciadła wody w studniach. Przedmiotowe pomiary realizowane będą do dnia 31 listopada 2013 r.